در حال بارگذاری ...

غرمپشا و کشتن چراغ- کارگردان محمد سلامتی هرمزی

یک رئالیست جادویی موزیکال از جزیره هرمز ۰۷ تا ۱۸ خرداد- ساعت ۲۰:۰۰

:  ابراهیم ‌پشت ‌کوهی

:  محمد سلامتی هرمزی

  زهرا سلامتی هرمزی، اسماعیل اوج هرمزی، نادر پیشدار، شایان زارعی، حسین غلامپور، علی ملاحی، زهرا نیک

  گروه موسیقی زاروگه

در جزیره شبی دلهره آور و طلسمی چندین ساله در مرگ ۲۲ساله شدن جوانان هرمز و در خانه مح کنار سپری می‌شود مح کنار در حال حفاظت و رفت وآمدهای به ظاهر نجات دهنده همه در انتظار شادی…
نظرات کاربران