در حال بارگذاری ...
با حضور مدیر کل هنرهای نمایشی و مدیر تماشاخانه سنگلج

تجلیل از سالها فعالیت حسن کریمخان و بازنشستگی از خدمت دولتی برگزار شد
نظرات کاربران