در حال بارگذاری ...

مجلس تقلید تخت و خنجر- نویسنده داوود ‌فتحعلی ‌بیگی- کارگردان محمد ‌علی ‌نجف ‌پور

:  داوود ‌فتحعلی ‌بیگی

:  محمد ‌علی ‌نجف ‌پور

  محمد ‌علی ‌نجف ‌پور

  فرشاد ‌فرهادپور، رضا ‌حسینی، عرفان ‌موسوی، مهدی ‌خدابخشی، کسری ‌هدایت ‌نیا، امید ‌آزادخانی، سوگند ‌صادقی، احمد ‌احمدی، علی ‌ایزدی، کوروش ‌قدرتی، ناصر ‌پارسامهر، آرش سبحانی، حسام ‌شیزری، ابوالفضل ‌طباخی، احسان ‌مرادی، بهداد ‌قوی‌قلب، زهره ‌شریفی، مهسا میدانکی، فاطمه مهدوی، آیدا ‌زینالی، عطیه ‌فخارزاده، آنیتا ‌شریعتی، علیرضا ابراهیم خانی

  محمد ‌سعیدی   علیرضا ابراهیم خانی   آنیتا ‌شریعتی   عطیه ‌فخارزاده   صدرا ‌قصاع   صدرا ‌قصاع، ایلیا خوانساری 

نوازندگان

  صدرا ‌قصاع   ایلیا خوانساری   محمد ‌یعقوبی   غزاله تفنگدار   نیکو ‌خلیفه   زهره ‌شریفی   زهرا ‌عادلخانی   زهرا ‌عادلخانی، ریحانه عبدی   عفت علیپور   امیرحسین ‌سعیدی   محمد ‌سعیدی   محمدامین ترابی   امیرحسین ‌سعیدی   مریم همتی، پویا اسماعیلی   مهدی جلوداری، مجتبی ضابطی، پویا مختاری   محمد صالح علی پور   ناصر ‌ارباب   امیررضا ‌بنائی ‌فرد   (آغاز نمایش) امیرحسین نجات

دو سیاه برای کار و کسب روزی وارد شهر میشوند بی آن که بدانند مراسم انتخاب حاکم برپاست.
نظرات کاربران